Zaginął pies - ogłoszenia
Logo zaginal-pies.pl
Główna >> Regulamin

REGULAMIN

ZASADY OGÓLNE

 1. zaginal-pies.pl - serwis ogłoszeniowy prowadzony przez firmę
  Webserwis
  ul. Paprotek 67
  43-190 Mikołów
  NIP: 635-163-16-92
  Zwanej dalej Właścicielem lub Wydawcą.
 2. Zamieszczanie ogłoszeń dokonywane jest w oparciu o niniejszy regulamin.
 3. Korzystanie z serwisu równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Właściciel serwisu zaginal-pies.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Jak również nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu.
 5. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń reklam innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy, chyba że jest to istotne dla oferty (o tym czy podanie adresu strony internetowej w treści ogłoszenia jest istotne dla oferty decyduje administrator/moderator serwisu zaginal-pies.pl). Adresy takie będą z treści ogłoszeń usuwane, bądź też całe ogłoszenie zostanie usunięte. Dozwolone jest podanie adresu strony internetowej w polu URL przy dodawaniu ogłoszenia.
 6. Dostęp do treści ogłoszeń jest bezpłatny
 7. Dane kontaktowe użytkowników serwisu zaginal-pies.pl służą do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ
 1. Zamieszczanie ogłoszeń jest bezpłatne.
 2. Płatne jest jednie dobrowolne wyróżnienie ogłoszenia. Płatności obsługuje firma dotpay.
 3. Treść ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
 4. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń związanych z przedmiotami i usługami, których obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
 5. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń nie związanych z utratą/znalezieniem przedmiotu/zwierzęcia. W szczególności zabronione jest dodawanie ogłoszeń dotyczących: piramid finansowych, uczestnictwa w programach partnerskich, systemach MLM, klikania w reklamy i tym podobnych. Ogłoszenia takie będą usuwane.
 6. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń o treści naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 7. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń, które mogą mieć na celu doprowadzenie innych użytkowników serwisu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, wyrządzenia osobom trzecim jakiejkolwiek szkody, albo też nakłania do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, jak również służących do pozyskania bez wyraźnej zgody użytkownika jego danych osobowych lub innych danych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkownika czy osób trzecich.
 8. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Wydawca może usunąć dane ogłoszenie bez obowiązku zwrotu opłaty poniesionej przez ogłoszeniodawcę za to ogłoszenie (dotyczy ogłoszeń płatnych) jak również, bez obowiązku informowania o tym fakcie ogłoszeniodawcę.
 9. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści i danych wpisanych w ogłoszeniu, w szczególności do zmiany jego kategorii.
 10. Wydawca zastrzega sobie prawo do usunięcia/niezaakceptowania ogłoszenia bez podania przyczyny.
 11. Dodanie ogłoszenia równoznaczne jest z założeniem konta w serwisie powiązanego z podanym adresem e-mail(jeśli takie konto jeszcze nie istnieje).
 12. Ogłoszenia dodane bez logowania muszą zostać potwierdzone poprzez wejście w link przesłany na podany podczas dodawania ogłoszenia adres e-mail.
 13. Reklamacje można składać w terminie do 7 dni od zakończenia emisji ogłoszenia. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail przypisany do ogłoszenia, URL ogłoszenia, uzasadnienie reklamacji, oraz konkretne żadanie związane ze składaną reklamacją.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Z określonych niniejszym Regulaminem usług mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Wydawca nie odpowiada za brak dostępu do serwisu.
 3. Wydawca zastrzega sobie możliwość zakończenia działalności serwisu.
 4. Jakiekolwiek próby włamania do serwisu skutkują zablokowaniem dostępu do serwisu oraz konsekwencjami prawnymi.
 5. Akceptacja niniejszego regulaminu przy jednoczesnym zaznaczeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody Właścicielowi serwisu na przesyłanie za pośrednictwem e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych. Inf
 6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania w na stronie http://www.zaginal-pies.pl/page.php?page=regulamin .
 7. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu będzie każdorazowo dostępna w serwisie zaginal-pies.pl i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia.


')